Et presentem alguns del projectes amb tecnologies XML que hem desenvolupat per als nostres clients. Quaderns d'estudi, revistes d'investigació, memòries institucionals, pressupostos oficials, plataformes educatives interactives, ...  Hem creat esquemes XSD, etiquetat XML i programat XSL per a obtenir diferents formats de sortida com PDF, HTML o EPUB.