coleccions uoc 1
coleccions uoc 2
coleccions uoc 3
coleccions uoc 4

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat aquest projecte per a Oberta Publishing, de la Universitat Oberta de Catalunya.

Hem programat una eina per automatitzar la maquetació de llibres de les diferents col·leccions de publicacions UOC. L'eina es basa exclusivament en tecnologies XML, facilitant la generació de diversos formats de sortida a partir d'un únic arxiu font XML. Per a cada llibre es pot generar amb tan sols un parell de clics: un PDF d'alta resolució per a impremta, un PDF per a lectura en línia, un EPUB i un PDF de la fitxa comercial per a distribuir a llibreries.

El projecte va constar de diverses fases:

  • la definició de l'estructura XSD basada en l'estàndard Docbook amb la qual s'han d'etiquetar tots els llibres com XML
  • la programació dels fulls d'estil XSL-FO per a les sortides PDF de les diferents col·leccions, parametritzades segons un arxiu de configuració que conté tota la informació que varia per a cada col·lecció (tipografies, mides de pàgina, estils de maquetació, etc.)
  • la programació dels fulls d'estil XSLT per a la sortida EPUB
  • la programació de l'eina de conversió als diferents formats de sortida

En tots els casos vam reproduir fidelment el disseny gràfic i tots els requeriments funcionals indicats pel client per a cada col·lecció.

CLIENT

Oberta Publishing - Universitat Oberta de Catalunya

TECNOLOGIES UTILITZADES