DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem dissenyat les plantilles de documents Word del Manual de Compliance, per GNL Compliance, empresa dedicada a la gestió de riscos i seguretat corporativa.

Hem dissenyat un nou estil per als seus documents, més actual i dinàmic, estructurant els continguts de la plantilla per a una fàcil lectura i interpretació.

La plantilla té incrustats diversos gràfics Excel editables que hem programat perquè calculin els resultats en base a les dades introduïdes per l'usuari: mapa de riscos per identificar i segmentar els riscos als quals està exposada l'empresa, gràfic radial per avaluar diferents índexs de seguretat de l'empresa i gràfics d'anells per plasmar visualment un percentatge o índex en particular.

El Manual de Compliance està format per set documents, per als quals hem dissenyat una plantilla homogènia amb l'única variant del color que la identifica. Tant les plantilles com els gràfics els hem realitzat en català i castellà.

CLIENT

GNL Compliance

TECNOLOGIES UTILITZADES