Ebook almacenamiento 1
Ebook almacenamiento 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook del llibre El almacenamiento de la electricidad, mantenint el seu disseny i tipografies originals. Aquest va ser un projecte per a Fotolotra, empresa de serveis gràfics integrals.

Llibre, de 214 pàgines, amb gran quantitat de figures, fotografies, taules i fórmules matemàtiques que també vam convertir i adaptar per al llibre electrònic.

Vam incloure un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per certificar la seva correcció.