ebook azul 1
ebook azul 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook del llibre il·lustrat Azul, mantenint en la mesura del possible el seu disseny i tipografies originals. Aquest va ser un projecte per a Planeta Sostenible.

Llibre de 80 pàgines amb il·lustracions. Hem inclós un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per a certificar la seva correcció.

CLIENT

Planeta Sostenible

TECNOLOGIES UTILITZADES