ebook ema 1
ebook ema 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook del llibre il·lustrat Ema y el machitun, mantenint en la mesura del possible el seu disseny i tipografies originals. Aquest va ser un projecte per a Planeta Sostenible, editorial de Xile especialitzada en continguts que afavoreixin la conservació del medi ambient, la viabilitat de l'economia i la justícia social.

Llibre de 28 pàgines amb il·lustracions. Hem inclós un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per certificar-ne la seva correcció.

CLIENT

Planeta Sostenible

TECNOLOGIES UTILITZADES