ebook getronics 1
ebook getronics 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook del llibre il·lustrat Getronics, mantenint en la mesura del possible el seu disseny i tipografies originals. Aquest va ser un projecte per a Grupo Zeta.

Llibre de 215 pàgines amb gran quantitat de fotografies. Hem inclós un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per a certificar la seva correcció.

CLIENT

Grupo Zeta

TECNOLOGIES UTILITZADES