ebook allargada ombra 1
ebook allargada ombra 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook i el disseny de la portada d'aquesta novel·la.

Hem inclós un índex enllaçat als respectius capítols a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per certificar la seva correcció.