Ebook Atoms 1
Ebook Atoms 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook del llibre L'estructura i la filosofia dels àtoms, mantenint el seu disseny i tipografies originals. Aquest va ser un projecte per a Fotolotra, empresa de serveis gràfics integrals.

Llibre de 274 pàgines amb gràfics, figures, taules, fórmules matemàtiques i gran quantitat de notes a peu de pàgina que també vam convertir i adaptar per al llibre electrònic.

Vam incloure un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, enllaç mutu entre referència i contingut de totes les notes a peu de pàgina, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per certificar la seva correcció.