Ebook malalties 1
Ebook malalties 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam realitzar la conversió ebook del llibre Malalties emergents, mantenint el seu disseny i tipografies originals. Aquest va ser un projecte per a Fotolotra, empresa de serveis gràfics integrals.

El llibre, de 198 pàgines, incloïa gràfics, figures, taules i notes a peu de pàgina que també vam convertir i adaptar per al llibre electrònic.

Vam incloure un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, enllaç mutu entre referència i contingut de totes les notes a peu de pàgina, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per certificar la seva correcció.