ebook plasticon 1
ebook plasticon 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook fixed-layout del llibre infantil il·lustrat Plasticón y la invasión bolsígena per a Planeta Sostenible, editorial de Xile especialitzada en continguts que afavoreixin la conservació de l'entorn, la viabilitat de l'economia i la justícia social.

Gràcies a la maquetació fixed-layout, l'ebook manté intacta l'estructura, disseny i tipografies originals, tan important en llibres infantils d'aquest tipus. Per a aquest llibre la lectura en els dispositius es va forçar a doble pàgina vertical.

Hem inclós un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per a certificar la seva correcció.

CLIENT

Planeta Sostenible

TECNOLOGIES UTILITZADES