ebook rainbow songs 1
ebook rainbow songs 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook del llibre infantil il·lustrat Rainbow Songs per a Joan Capafons, expert musicoterapeuta.

Hem inclós un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici del llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per a certificar la seva correcció.

CLIENT

Joan Capafons

TECNOLOGIES UTILITZADES