Ebook Hyperion 1
ebook hyperion lisa
ebook hyperion hidrogeno
ebook hyperion fisica
ebook hyperion coet
ebook hyperion ascensor
ebook hyperion csi
ebook hyperion molecules
ebook hyperion zaping
ebook hyperion redes

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la conversió ebook de la col·lecció completa de llibres Hyperión formada per 10 títols, per a la Universitat Poliècnica de Catalunya.

Els llibres incloïen figures, fotografies, taules i fórmules matemàtiques que també vam convertir i adaptar per als llibres electrònics. Per a les notes a peu de pàgina vam crear un enllaç mutu entre referència i contingut per a totes elles.

Destaquem Arquitectura en moviment per tenir una gran quantitat de fotografies de molt alta qualitat que va ser necessari optimitzar per reduir tot el possible el pes del EPUB sense perdre qualitat, i Zàping matemàtic el qual ens va arribar ja convertit i va ser necessari modificar directament sobre el codi de l'EPUB per millorar la maquetació tant del text com de les imatges, substituir imatges de taules il·legibles per taules en format text, afegir nous capítols i crear l'índex de continguts enllaçat als apartats corresponents.

CLIENT

Universitat Politècnica de Catalunya

TECNOLOGIES UTILITZADES