DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam dissenyar i maquetar aquest flyer publicitario A5 d'una cara per a un quiromassatgista terapèutic, incloent fotografies d'alta qualitat relacionades amb la temàtica dels serveis prestats.

CLIENT

Quiromasajista

TECNOLOGIES UTILITZADES