DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam dissenyar i maquetar aquest flyer full de producte A4 d'una cara d'acord a la imatge corporativa del client.

CLIENT

The QR Factory

TECNOLOGIES UTILITZADES