Ebook Secuestro en estambul 1
Ebook Secuestro en Estambul 2
Ebook Secuestro en Estambul 3

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem realitzat la maquetació del llibre Secuestro en Estambul per a Rafael Somoza, autor del llibre.

Així com també el disseny de la portada i la conversió ebook, per al qual vam incloure un índex enllaçat als respectius apartats a l'inici de el llibre, la taula de continguts EPUB navegable, totes les metadades necessàries i una validació completa contra l'estàndard EPUB per a certificar la seva correcció.