DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam realitzar el modelat CAD 3D de les peces i ensamblatges de maquinàries per a tractament de materials.

La informació d'origen van ser els plànols de les peces i conjunts en format PDF. Vam crear les peces i plànols seguint les especificacions tècniques i normatives del client i vam entregar la informació final en formats compatibles amb Autodesk Inventor (IPT, IAM, IDW).

CLIENT

Empresa de maquinaria industrial

TECNOLOGIES UTILITZADES