DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam realitzar el modelat CAD 3D de varies peces mecàniques mitjançant la utilització d'Autodesk Inventor. Vam partir d'esbossos en paper i vam crear les peces 3D i els seus corresponents plànols acotats.

Els plànols es van utilitzar com a material didàctic per a la impartició de cursos.

CLIENT

Empresa de maquinaria industrial

TECNOLOGIES UTILITZADES