DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam dissenyar i maquetar en format HTML aquesta plantilla de newsletter per a iLUBUC, amb la finalitat de promocionar la seva app de contes infantils. El disseny es va crear tenint en compte la imatge corporativa del client i la maquetació es va realitzar utilitzant els avantatges de les plantilles a la plataforma MailChimp permetent que el client pugui afegir, treure o duplicar apartats predefinits fàcilment.

Vam crear també les llistes de subscriptors i personalitzar les pàgines d'alta, baixa i modificació de preferències, així com tots els emails transaccionals.

CLIENT

iLUBUC

TECNOLOGIES UTILITZADES