DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam dissenyar i maquetar en format HTML aquesta plantilla de newsletter tenint en compte la imatge corporativa del client.

Vam crear també les llistes de subscriptors i personalitzar les pàgines d'alta, baixa i modificació de preferències, així com tots els emails transaccionals.

CLIENT

The QR Factory

TECNOLOGIES UTILITZADES