ppt improjects 1
ppt improjects 2
ppt improjects 3
ppt improjects 4

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem dissenyat i maquetat aquesta plantilla Powerpoint per a IM Projects, empresa dedicada al desenvolupament de software de gestió per a empresas.

Hem basast el disseny en els colors corporatius i la imatge gràfica de l'empresa. La plantilla compta amb diverses estructures de diapositives predissenyades per utilitzar segons la informació que s'hagi d'incloure a la presentació i explicació dels projectes de l'empresa.

Es va lliurar en format Powerpoint amb fonts incrustades i en format PDF.