ppt ikanguro 1
ppt ikanguro 2
ppt ikanguro 3
ppt ikanguro 4
ppt ikanguro 5

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem dissenyat i maquetat aquesta presentació Powerpoint per a The QR Factory, en concret pel seu producte iKanguro, sistema d'identificació de col·lectius de persones en sortides escolars.

Hem basat el disseny en els colors corporatius i la imatge gràfica de l'empresa. La presentació compta amb transicions de pàgina i algunes animacions per a components clau.

Es va lliurar en format Powerpoint amb fonts incrustades i en format PDF.