DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Hem dissenyat les nostres pròpies targetes de visita de doble cara d'acord a la nostra imatge corporativa. Vam generar i incorporar també un codi QR amb una vCard que conté les dades de contacte del titular de la targeta. Escanejant el QR es pot guardar directament la informació de contacte al telèfon mòbil.

També vam realitzar la impressió de les targetes en paper estucat mat de 400g/m2.

CLIENT

Dolphin Tecnologías

TECNOLOGIES UTILITZADES