aulaplaneta 1
aulaplaneta 2
aulaplaneta 3

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam programar dos conjunts de fulls d'estil XSL per convertir un mateix contingut font etiquetat utilitzant XML en dos formats de sortida per a diferents usos: una pàgina web interactiva HTML i la versió PDF per imprimir.

Vam realitzar aquest projecte per a aulaPlaneta, un producte d'Editorial Planeta a Barcelona. Els continguts són diferents dossiers de material didàctic per a alumnes d'educació primària i secundària.

Els materials s'estructuren en diversos nivells d'apartats, reproduïts a l'índex de continguts, i contenen imatges en diferents disposicions, taules, llistes, informació destacada en forma de caixes amb diferents estils gràfics segons el seu significat.

Vam parametritzar alguns aspectes visuals de la sortida segons dades extretes del mateix XML font per mostrar, per exemple, diferents gammes de colors segons la matèria o escriure literals en l'idioma indicat.

A les XSL vam reproduir fidelment el disseny gràfic indicat pel client.