acollida 1
acollida 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam programar dos conjunts de fulls d'estil XSL per convertir un mateix contingut font etiquetat utilitzant l'estàndard XML DocBook en dos formats de sortida per a diferents usos: una pàgina web HTML per a consulta online i la versió PDF per imprimir.

Vam realitzar aquest projecte per a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Barcelona. Els continguts són una sèrie de documents que contenen una part comuna amb informació bàsica de funcionament i organització de la universitat, i una part amb informació pròpia de cada un dels departaments que la composen.

A les XSL vam reproduir fidelment el disseny gràfic indicat pel client.

CLIENT

Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (ICE-UPC)

TECNOLOGIES UTILITZADES