memo ice 1
memo ice 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam programar un conjunt de fulls d'estil XSL per convertir un mateix contingut font etiquetat utilitzant l'estàndard XML DocBook en dos formats de sortida per a diferents usos: un document PDF optimitzat per a consulta online i un altre PDF d'alta resolució per imprimir. L'elecció del format es realitza mitjançant l'ús de paràmetres durant la conversió.

Vam realitzar aquest projecte per a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (ICE-UPC) a Barcelona. El contingut és la memòria anual d'activitats de l'Institut.

El fet d'etiquetar els continguts amb XML ha permès reutilitzar les mateixes XSL per a la memòria de cada any realitzant només unes mínimes modificacions d'estil, com la gamma de colors que varia cada vegada.

La versió per imprimir té una qualitat d'impressió alta, tant per al document com per a les imatges, que permet enviar-la a una impremta professional. Mentre que la versió optimitzada per a consulta en línia té una qualitat inferior per reduir el pes de l'arxiu i incorpora marcadors enllaçats als diferents apartats i enllaços web actius.

A les XSL vam reproduir fidelment el disseny gràfic indicat pel client.

CLIENT

Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (ICE-UPC)

TECNOLOGIES UTILITZADES