monografics 1
monografics 2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Vam programar un conjunt de fulls d'estil XSL per convertir un mateix contingut font etiquetat utilitzant l'estàndard XML DocBook en dos formats de sortida per a diferents usos: un document PDF optimitzat per a consulta online i un altre PDF d'alta resolució per imprimir. L'elecció del format es realitza mitjançant l'ús de paràmetres durant la conversió.

Vam realitzar aquest projecte per a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (ICE-UPC) a Barcelona. Els continguts són una sèrie de documents que tracten temàtiques d'especial interès per a la docència universitària.

La versió per imprimir té una qualitat d'impressió alta, tant per al document com per a les imatges, que permet enviar-la a una impremta professional. Mentre que la versió optimitzada per a consulta en línia té una qualitat inferior per reduir el pes de l'arxiu i incorpora marcadors enllaçats als diferents apartats i enllaços web actius.

A les XSL vam reproduir fidelment el disseny gràfic indicat pel client.

CLIENT

Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (ICE-UPC)

TECNOLOGIES UTILITZADES