Fulls d'estil XSL per a generar diferents formats de sortida a partir d'un únic arxiu font de continguts

Una font, molts resultats

Optimitza els teus continguts al màxim! Codifica'ls utilitzant el llenguatge d'etiquetatge XML (Extended Markup Language) i podràs obtenir, a partir d'un únic arxiu font de continguts, multitud de formats de sortida per a diferents usos: 

 • Pàgines web
 • PDF per a impremta
 • PDF optimitzat per a web
 • Ebooks
 • TXT
 • Altres XML

Mil i una aplicacions

I per a totes elles tindràs una maquetació i acabat professionals en qualsevol format, i totalment personalitzats al teu estil corporatiu.

 • Material didàctic
 • Col·leccions editorials
 • Manuals
 • Memòries
 • Informes
 • Documentació corporativa
Automatitza la creació de material didàctic, llibres, memòries, documentació corporativa